Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • De raadsleden Rob Flinsenberg en André Kierkels, alsmede het raadscommissielid J. Engelen, hebben op 1 december 2016 het volgende meegedeeld

  Ondergetekenden hebben besloten per direct het lidmaatschap van de fractie Ronduit Open te beëindigen. In grote lijnen onderstrepen we nog altijd de standpunten zoals verwoord in het partijprogramma en in het coalitieakkoord.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering 13 december 2016

  De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 13 december 2016, om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Leudal. Kijk voor meer informatie in de agenda.

 • Kinderen uit Leudal ontvingen eigen stripboek

  Op dinsdag 15 november zette wethouder Piet Verlinden vijf kinderen uit Leudal in het zonnetje vanwege het winnen van de stripboekwedstrijd ‘Doekie, nee niet in de wc’. De vijf kinderen, Janneke, Sterre, Tren, Alexander en Manoa kregen in het gemeentehuis van de wethouder een stripboek met hun eigen avontuur van Doekie uitgereikt. Deze leuke prijsvraag was verbonden aan de campagne van Waterpanel Noord waarmee de kinderen hun eigen stripboek konden winnen.

 • TOP Leudal in teken van Dag van de Ondernemer

  Op vrijdag 18 november 2016 vindt van 14.00 tot 18.00 uur de volgende bijeenkomst van TOP Leudal plaats. Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ontmoeten ondernemers en politici elkaar tijdens een bedrijfsbezoek in Leudal. Dit keer in het teken van de Dag van de Ondernemer.  

 • Inwoners van Leudal tevreden over geboden hulp uit WMO

  Uit onderzoek van bureau ZorgFocuz blijkt dat ruim 80% van de WMO-cliënten in Leudal tevreden is met de hulp die ze via de gemeente hebben gekregen en de zorg die door de instellingen is verleend. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de gemeente onder 2043 inwoners van Leudal die hulp kregen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het merendeel van de respondenten is aangewezen op voorzieningen vervoer/ mobiliteit en hulp bij het huishouden. Respectievelijk 36,7 en 31,4%.

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Omvorming groenvoorziening

N280
Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.