Populaire onderwerpen

Lees voor

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen in laatste week februari

  De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen.

 • NIX 18

  Binnenkort is het weer zover: carnaval! Carnavalsvierders trekken hun mooiste pèkske aan en storten zich in het feestgedruis. Ook jongeren vieren carnaval en de kans is groot dat zij dan in de verleiding komen om alcohol te drinken of om te roken.

 • Uitreiking zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Ben Sijben uit Neer

  Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal reikte vandaag 15 februari de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Ben Sijben uit Neer voor zijn heldhaftig optreden bij een verdrinkingsgeval.

 • Rioolwerkzaamheden Sint Antoniusstraat te Heythuysen

  Op donderdag 2 maart 2017 start de firma Bloem Civiel Techniek BV in opdracht van gemeente Leudal met het vervangen van enkele huisaansluitingen van de riolering in een gedeelte van de Sint Antoniusstraat in Heythuysen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Sint Janlaan en Arevenlaan en nemen 7 werkdagen in beslag.

 • Gewijzigde ophaaldagen huisvuil ivm carnaval

  In verband met carnaval wijzigen de ophaaldagen van het GFT-afval als volgt:

 • Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal en bijbehorende gebiedsvisie

  Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal. Dit besluit is op 18 februari 2017 in werking getreden.

  Deze verordening is voortaan het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning milieu en wordt ook gebruikt bij de besluitvorming in het kader van  ruimtelijke ordening.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Aanvragen vervangende stempas

  De burgemeester van Leudal maakt bekend, dat voor de op woensdag 15 maart 2017 te houden Tweede Kamer Verkiezing het volgende van toepassing is:

  Om overal in Leudal te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk op 1 maart een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 maart om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

 • Basisschool de Klink uit Grathem wint logo-ontwerpwedstrijd

  In het kader van 10 jaar Leudal heeft de gemeente Leudal een logo-ontwerpwedstrijd georganiseerd voor de basisscholen in Leudal. De 4 kleuren van Leudal moesten er in terug te vinden zijn maar verder waren er geen regels waar het logo aan moest voldoen.

 • 10 jaar Leudal - oproep tot initiatieven

  Leudal heeft veel om trots op te zijn: bijzondere kernen, mooie bedrijven en vindingrijke ondernemers, een prachtige groene omgeving en een actief verenigingsleven. Onze gemeente bestaat 10 jaar en dat willen we samen met onze inwoners vieren. Een jubileumjaar waarin we laten zien waar Leudal voor staat.

 • Gemeentehuis gesloten met Vastelaovendj

  De publieksbalies van het Burger Bedrijven Plein (BBP) van de gemeente Leudal zijn in verband met de Vasteloavendj gesloten op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017.

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

WhatsApp buurtpreventie

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.