Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen respectievelijk op maandag 30, dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal.

 • Ik wil een boom kappen, wat moet ik doen?

  De gemeente krijgt regelmatig vragen over waar men allemaal rekening mee moet houden als een boom gekapt moet worden.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: afleggen ondersteuningsverklaringen

  Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Wegens beroep of werkzaamheden buiten Nederland

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen per brief Nederlanders wonend buiten Nederland

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan degene, die op de dag van de stemming (15 maart 2017) 18 jaar of ouder is en op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) Nederlander is en op die dag:

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • Grootschalige werkzaamheden WML in Roggel

  In de week van 30 januari start de firma Rasenberg in opdracht van WML met het vernieuwen van de waterleidingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. De straten waar gewerkt gaat worden zijn Pastoor Ruttenhofje, Raadhuisstraat, Maassenstraat, Kerkstraat, Kerkveldweg, Burgemeester Walenberghofje, Pastoor Hanraetsstraat en Beeklaan in Roggel.

 • Besluit over geurnormen voor veehouderijen iets opgeschoven

  De gemeenteraad heeft in april van 2016 besloten dat er gekeken moet worden of de huidige geurnormen voor veehouderijen nog voldoen. Onder andere vanwege toenemende signalen van geurhinder. De bedoeling was om eind 2016 een besluit hierover te nemen. Door de complexiteit van dit onderwerp is er nog geen overeenstemming bereikt.

 • Naturalisatiedag

  Vandaag, op 15 december, was het landelijke Naturalisatiedag. Ook in Leudal werden de inwoners die in 2016 de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, officieel ontvangen. Uit handen van burgemeester Arno Verhoeven ontvingen zij het Koninklijk Besluit.

 • "Samen gelukkig, gelukkig samen”

  Voor de voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler geen illusie maar inmiddels werkelijkheid. Zij willen samenwerken en sluiten een fusie voor de toekomst niet uit.

Omvorming groenvoorziening

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Verkiezingen Tweede Kamer - 15 maart 2017

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.