Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Nieuw beleidskader subsidies en accommodaties

  Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het "Beleidskader accommodaties/subsidies" vastgesteld. Hierin wordt het toekomstige beleid beschreven. Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een werkgroep van vertegenwoordigers van de gemeenteraad en overkoepelende organisaties in Leudal.

 • Groot onderhoud Noorderbaan

  De asfalt verharding van de Noorderbaan wordt vanaf de N279 tot aan de komgrens richting Leveroy gefaseerd vervangen. De afwatering over het gehele tracé en de oversteekbaarheid voor fietsers ter hoogte van de St. Antoniusstraat wordt verbeterd. Tevens wordt het asfalt van een gedeelte van de Kloosterstraat vervangen.

 • Partijen slaan handen ineen voor aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

  Uit cijfers en uit de praktijk blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Leudal erg hoog is. Daarom is het Programma Alcohol en Drugs van start gegaan. Met dit programma wil de gemeente Leudal samen met verschillende partners bijdragen aan de vermindering van alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Op 21 april jl. hebben bestuurders van alle partijen hun bijdrage in de samenwerking toegezegd.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering

  De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 2 augustus 2016, om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Leudal. Kijk voor meer informatie in de agenda.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  Gemeente Leudal wil het aantal woninginbraken in Leudal terugdringen. De vakantie staat weer voor de deur. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

 • Pilotproject onkruidbestrijding kern Haelen

  In de gemeente Leudal is inmiddels gestart met de onkruidbestrijding op verhardingen met infrarood-branders. Daarnaast wordt dit jaar in de kern Haelen een pilotproject uitgevoerd voor de onkruidbestrijding op verhardingen. Dit Pilotproject wordt door de Buitendienst van de gemeente, samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die lange tijd zonder werk zitten, uitgevoerd.

 • Paracommercie, oneerlijke concurrentie in de horeca

  Verenigingen en instellingen die over een kantine beschikken dienen de regels van paracommercie zoals opgenomen in onze Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) na te leven. Hierover zijn verenigingen/stichtingen (eind 2013) per brief geïnformeerd. Het is tijd de belangrijkste uitgangspunten nog eens onder de aandacht te brengen.

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Omvorming groenvoorziening

Werkzaamheden Stationstraat en Dorpstraat Baexem

N280

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.