Organisatie

Lees voor

In Leudal is onlangs een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld bestaande uit 3 afdelingen (dienstverlening, co-creatie en bedrijfsvoering) en een concernstaf. Ook zijn de ambities vertaald in een nieuwe organisatievisie.

De uitdaging waarvoor we staan is om als organisatie nog beter onze bijdrage in de samenleving af te stemmen op de kracht die de samenleving zelf heeft. Onze rol zal daarbij steeds wisselend zijn, dit vanuit een interne en externe structuur waarin we wendbaar kunnen opereren. Soms initiërend, dan weer regisserend of faciliterend. De dynamiek van buiten is leidend en zorgt voor een wendbare (programma-gerichte) inrichting binnen (horizontaal organiseren). Dit betekent bewust kiezen voor minder hiërarchische lijnen en meer gericht op het werken door middel van programma’s en projecten.

Medewerkers zullen meer zelfstandig, projectmatig en zaakgericht gaan werken en weten tegelijkertijd hoe zij integraal moeten denken en handelen in steeds wisselende coalities of netwerken. Kostenbewust, in het belang van de samenleving en in opdracht van het bestuur.

Organogram

Oganogram

Filmpje

Om het verhaal achter de nieuwe organisatievisie aan iedereen duidelijk te maken, is onderstaand filmpje gemaakt:

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.