Nieuws

Lees voor
 • Vooraankondiging agenda’s raadsvergaderingen

  (15-03-2018)

  De eerstvolgende vergaderingen van de gemeenteraad van Leudal zullen plaatsvinden op dinsdag 27 maart 2018 en donderdag 29 maart 2018, beide aanvang om 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 te Heythuysen.

 • Pinautomaat behouden voor Ell en omstreken

  (15-03-2018)

  Het heeft de nodige inspanning gekost, maar door constructieve samenwerking tussen Rabobank, Dorpsraad Ell en Gemeente Leudal is het gelukt een pinautomaat voor Ell te behouden. Enkele weken geleden nam Rabobank die nieuwe Pin-box in gebruik. Wethouder Backus is blij dat het toch nog op redelijk korte termijn is gelukt om de voorziening gerealiseerd te krijgen.

 • Openbare uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen

  (14-03-2018)

  Op woensdag 21 maart 2018 vinden er van 07.30 tot 21.00 uur verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Leudal hebben inmiddels hun stempas thuisbezorgd gekregen + een papier waarop alle 125 kandidaten staan vermeld van zes politieke groeperingen. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus en worden de stemmen geteld.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (14-03-2018)
  Lintje

  U kunt een aanvraag voor de Lintjesregen 2019 nu al starten. Uiterste inzendtermijn 1 juli 2018.

 • 100 jarige in Leudal

  (14-03-2018)

  Op woensdag 14 maart jl. werd door locoburgemeester Arno Walraven een bezoek gebracht aan de 100-jarige zuster Herma Heister. Aan de zuster werd naast een boeket ook een oorkonde uitgereikt vanwege het behalen van deze respectabele leeftijd.

 • Huistest voor iedereen in de gemeente Leudal

  (08-03-2018)
  Mijnhuis op maat

  De gemeente Leudal biedt aan alle inwoners van Gemeente Leudal de Huistest aan. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Wonen Leudal, de wooncorporaties en Synthese (welzijnsorganisatie). De Huistest van Mijn Huis Op Maat is bruikbaar voor een ieder die zijn of haar huis veilig, comfortabel  en duurzaam wil maken. Met deze test kan u uw woning nalopen op mogelijke verbeterpunten om daar zo lang mogelijk te blijven wonen.

 • Rioleringswerkzaamheden Ell

  (06-03-2018)

  Op dinsdag 13 maart start de firma Van den Broek Putsteltechniek in opdracht van de gemeente Leudal met het gefaseerd vervangen van de putafdekkingen in de Sebastiaanstraat te Ell. De werkzaamheden worden volgens planning op woensdag 14 maart afgerond.

 • Hoe gaat het met onze volwassenen en ouderen in Limburg?

  (06-03-2018)

  De Limburgse GGD’en, CBS en het RIVM onderzochten hoe het gesteld is met de volwassenen en ouderen in Limburg. Wat blijkt zoal uit resultaten van de Gezondheidsmonitor? In Limburg rookt één op de vijf volwassenen.

 • Plaatsen isolerend glas grote comfort klapper!

  (01-03-2018)
  Bouwloket

  Geen kou en condens bij de ramen en veel minder geluid van buiten.
  Heeft u last van koude luchtinfiltratie in de woning? Wellicht is het plaatsen van isolerend glas een goede maatregel voor u. De meeste koude lucht doet namelijk zijn intrede via de ramen, kozijnen en naden en kieren. Heeft u nog enkel glas of gewoon dubbel glas (‘thermopane glas’)?

 • Gratis compost

  (28-02-2018)

  Groen scheiden? Daar krijgt u iets voor terug! Tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 17 maart stelt Reinigingsdienst Maasland gratis compost ter beschikking.

 • Verlengde deelname enquête over woonwensen

  (23-02-2018)

  Alle gemeenten in Midden-Limburg houden momenteel een onderzoek naar de woonwensen van hun inwoners. Via een internetenquête kunnen bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woning en in hun woonomgeving, of zij verhuisplannen hebben en wat voor woning zij in dat geval wensen. Met behulp van de resultaten wordt het woonbeleid geactualiseerd, zodat beter kan worden ingespeeld op de woonwensen. De gemeenten worden bij dit onderzoek ondersteund door onderzoeksbureaus Etil en Companen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met kofferbakmarkten in Heythuysen

  (23-02-2018)

  In Heythuysen vindt op de laatste zondag van de maand (vanaf maart tot en met oktober) een kofferbakmarkt plaats. Hiervoor zal op een gedeelte van de weg Aan de Watermolen in Heythuysen een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld en een eenrichtingsweg. Deze weg zal dan vanaf de N279 toegankelijk zijn en vanaf de Busschopsweg gesloten worden.

 • Centraal stembureau: Kandidatenlijsten verkiezing

  (10-02-2018)

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • Ter inzagelegging proces-verbaal I4

  (10-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Leudal maakt, volgens de voorschriften van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  (06-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor deze verkiezing, evenals het proces-verbaal I 1 op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder vanaf 7 februari 2018 ter inzage worden gelegd.

 • Stemmen met een kiezerspas (referendum)

  (05-02-2018)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Verkiezing Gemeenteraad 2018 & Raadgevend Referendum

  (05-02-2018)

  Iedere kiezer ontvangt uiterlijk op 7 maart 2018 een stempas voor de beide verkiezingen. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Leudal uw stem uitbrengen. Ook in het mobiel stembureau.

 • Openbare zitting voor de bekendmaking van de 1e uitslag

  (05-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt bekend dat op 23 maart 2018 om 10.00 uur in de openbare zitting in de raadzaal van het gemeentehuis te Heythuysen, Leudalplein 1de uitslag van de op 21 maart 2018 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.

 • Verkiezingsreclame gemeenteraad 2018

  (01-02-2018)

  Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.