Nieuws

Lees voor
 • Meerderheid ondernemers Heythuysen stemt voor oprichting BIZ

  (14-12-2017)

  Een meerderheid van de centrumondernemers uit Heythuysen zegt Ja! tegen de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dat blijkt uit de draagvlakmeting waarvan de uitslag op dinsdag 28 november door de gemeente bekend werd gemaakt. Er blijkt er voldoende steun aanwezig is voor de start van een de BIZ 1 januari 2018 voor een periode van 5 jaar.

 • Vaststelling uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone winkelgebied Heythuysen 2018-2022

  (13-12-2017)

  Op verzoek van de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers Heythuysen (VZOH) is medewerking verleend aan de voorbereidingen om te komen tot invoering van een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is.

 • Nieuwe huwelijksvermogensregels: minder delen als basis

  (12-12-2017)

  Hebt u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te registreren? Dan moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de huwelijksvermogensregels veranderen. Trouwt u na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden en besluit u op termijn te gaan scheiden? Dan hoeft u minder te delen met uw partner.

 • Leudal kiest voor meer biodiversiteit

  (12-12-2017)

  Afgelopen oktober is de beheerovereenkomst tussen gemeente Leudal en Bosgroep Zuid Nederland verlengt voor de periode 2017 – 2026. Bij het beheer van de bos- en natuurterreinen ligt de nadruk op de natuur-, recreatieve- en belevingswaarden. Daarnaast is duurzaam ondernemen een belangrijke aspect. In totaal gaat het om ca. 180 hectare natuur in de nabijheid van Ell, Haelen, Horn en Roggel.

 • Gemeente hebben vertrouwen in keyport 2020

  (07-12-2017)

  Gemeente Leudal participeert samen met de Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert en de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck (Noord-Brabant) in het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020. Ook het regionale bedrijfsleven en het onderwijs maken deel uit van het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017

  (07-12-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 14 november 2017 het bestemmingsplan 'Woonkernen Leudal 2017' heeft vastgesteld.

 • Gemeenteraad stemt in met Geurbeleid voor Zevenellen

  (06-12-2017)

  Op 17 november 2017 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met een lokaal industrieel geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

 • Geslaagd bezoek TOP Leudal aan Pedak meettechniek in Heythuysen

  (05-12-2017)

  Op vrijdag 1 december 2017 vond weer een drukbezochte bijeenkomst van TOP Leudal plaats. Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ontmoeten ondernemers en politici elkaar tijdens een bedrijfsbezoek in Leudal. Dit keer werd een bezoek gebracht aan Pedak meettechniek in Heythuysen.

 • Nieuwjaarsreceptie

  (04-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Leudal uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari 2018. Locatie: De Bombardon, St Antoniusstraat 2, Heythuysen.

 • Vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels voor sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken

  (04-12-2017)

  Eerder dit jaar is gepubliceerd dat per 1 januari 2018 nieuwe regels gelden voor het plaatsen/aanbrengen van sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken. Voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn geen vergunningen of meldingen nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt beperkt. Handelsreclame  is niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

 • Gewijzigde openingstijden rondom de Kerstdagen

  (02-12-2017)

  Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij voor een groot deel van onze dienstverlening alleen op afspraak. Die afspraken kunt u veelal zelf, online maken. In ons gemeentehuis kunt u zonder afspraak terecht voor het afhalen van een eigenverklaring rijbewijs en uw eerder aangevraagde paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor spoedaanvragen kunt u zonder afspraak terecht.

 • 10 Jaar Leudal: Prijsuitreiking Ballonnenwedstrijd

  (30-11-2017)

  Tijdens het Kleurrijk Leudal Festijn in september hebben veel kinderen ballonnen opgelaten. Er kwamen ongeveer 50 kaartjes terug uit Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. Afgelopen week was er een leuke prijsuitreiking in het gemeentehuis en de 3 prijswinnaars kwamen met hun familieleden de prijs ophalen. Het was een gezellige boel.

 • Ben jij die vrijwilliger voor Hart voor Leudal (Reanimatie/ AED)?

  (30-11-2017)
  Hart van Leudal

  Kom dan naar de voorlichtingsavond op 18 december 2017. Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge stilstand in de bloedsomloop. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis. Op zulke kritieke momenten is het goed als er hulp dichtbij is. Hulp die misschien jij wel kan bieden…

 • Dit jaar geen verkoop van consumentenvuurwerk op oudjaarsdag (zondag 31 december 2017)

  (29-11-2017)

  Dit jaar mag op oudjaarsdag, zondag 31 december,  geen consumentenvuurwerk worden verkocht. De verkoop van consumentenverkoop mag dit jaar plaatsvinden op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Dit is geregeld in het Vuurwerkbesluit.

 • 350 Limburgse bestuurders bijeen in Leudal

  (22-11-2017)

  Waar vinden de woorden over het ‘bronsgroen eikenhout’ uit het Limburgs volkslied hun oorsprong? Welke Ittervoorts bedrijf  ‘blaast’ haar partijtje stevig mee op het wereldpodium? Hoe verwezenlijkt Geelen Counterflow haar duurzaamheidsambities? En hoe is het om als bestuurder nu eens leiding te geven aan een heus orkest? Het antwoord op deze vragen hoorden de Limburgse bestuurders op de Limburgse Bestuurdersdag.

 • GEZOCHT: Stembureauleden voor onze gemeenteraadsverkiezing

  (20-11-2017)

  Op woensdag 21 maart 2018 worden de leden van onze gemeenteraad gekozen. Voor deze dag zijn wij op zoek naar stembureauleden (voorzitters, leden, reserveleden en tellers).

 • Inschrijving aanduiding politieke groepering

  (20-11-2017)

  De burgemeester van Leudal maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend dat:

 • Uitbreiding samenwerking businesspost en gemeente Leudal

  (16-11-2017)

  Met ingang van 1 Augustus hebben de Gemeente Leudal en Business Post hun samenwerking uitgebreid door de inrichting van een distributiepunt van Business Post bij het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) van de gemeente Leudal in Grathem. Vanuit Grathem wordt dagelijks de zakelijke post binnen de gemeente Leudal gesorteerd en bezorgd.

 • Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein

  (16-11-2017)

  Op donderdag 16 november 2017 vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend.

 • Inspraakversie Verordening maatschappelijke ondersteuning

  (13-09-2017)

  Tussen 19 juli en 30 augustus kon u als inwoner van de gemeente Leudal uw inspraak aanleveren voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2018. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de inspraak uit Leudal, Nederweert en Weert te verwerken om zo te komen tot een verordening die het beste de wensen van onze inwoners vertegenwoordigd. De versie die ter inspraak heeft gelegen treft u als bijlage bij dit bericht.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.