Gemeenteraad Leudal kiest Kelpen-Oler voor nieuwe voetbalaccommodatie (07-02-2018)

Lees voor

De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdagavond besloten de Oranjestraat in Kelpen-Oler aan te wijzen als voorkeurs locatie voor een nieuwe voetbalaccommodatie voor de dorpen Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler. Op die locatie worden vier nieuwe voetbalvelden en bijbehorende gebouwen aangelegd.

Vorig jaar liet het gemeentebestuur onderzoek doen naar de meest geschikte locatie waar de fuserende voetbalclubs zich gezamenlijk kunnen vestigen. Uitgangspunten voor de uiteindelijke keuze waren daarbij:

  • Infrastructuur
  • Verkeersveiligheid (op bij locatie zelf en op toegangswegen)
  • Afstand tot de diverse dorpen
  • Omvang van de locatie in relatie tot benodigde velden, kantine en kleedruimten
  • En financiële haalbaarheid

Conclusie van het onderzoekrapport was dat locatie Kelpen-Oler op basis van deze uitgangspunten de meest geschikte locatie is voor de gezamenlijke voetbalclubs. Daarbij heeft met name de lokale verkeersveiligheid de doorslag gegeven. De gezamenlijke verenigingen, die nadrukkelijk in het proces zijn betrokken, kunnen zich vinden in de locatie Kelpen-Oler.

De gemeente zal de locatie verder laten onderzoeken en de planologische procedures in het werk stellen. Er zal nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar de bodemgesteldheid van het terrein. Daarbij moet worden vastgesteld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het terrein geschikt te maken voor de aanleg van een voetbal-accommodatie. Daarna laat de gemeente in samenspraak met de voetbalverenigingen een ontwerp voor de locatie maken.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.