Inspraak op de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 (24-07-2017)

Lees voor

Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 18 juli 2017 de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 vastgesteld.

We waarderen de mening van de inwoners van onze gemeente en daarom bieden we u de mogelijkheid te reageren op de conceptverordening. Vanaf 19 juli tot 30 augustus 2017 ligt dit concept ter inzage. Wij nodigen u bij deze uit dit concept te beoordelen en ons te informeren over uw reactie. De concept verordening en de toelichting treft u als bijlage bij dit nieuwsbericht. Bovendien kunt u de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 raadplegen bij de receptie van het gemeentehuis te Heythuysen. Na de inspraakperiode zal de verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018 in november 2017 door de Raad worden vastgesteld.

Wilt u reageren op de conceptverordening? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de heer Aldo Kivits, Leudalplein 1, 6039 HE Heythuysen of een e-mail sturen naar: a.kivits@leudal.nl. Uw reactie moet uiterlijk 30 augustus 2017 bij de gemeente binnen zijn.

De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de gemeenteraden meegewogen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.