Alcohol verkopen of schenken

Lees voor

Bij evenementen wordt regelmatig alcohol geschonken. Nadere regels hierover zijn te vinden in de Drank- en Horecawet en in de Drank- en Horecawetvergunning als deze verleend is. 

Wanneer op andere  locaties dan een horeca-inrichting bedrijfsmatig alcoholhoudende drank wordt verstrekt, bijvoorbeeld in een feesttent, is een ontheffing nodig van de burgemeester. Zo'n ontheffing kan slechts worden verleend voor bijzondere gebeurtenissen van zeer tijdelijke aard (maximaal 12 dagen aan elkaar) en is niet nodig voor een besloten feest, waarbij geen entree wordt gevraagd én waar gratis alcohol wordt geschonken.

Glaswerk

Het gebruik van (duurzaam) glaswerk of plastic bekers in een horeca-inrichting is niet wettelijk geregeld. Aan een evenementenvergunning worden met het oog op de veiligheid wel voorschriften verbonden voor gebruik van plastic bekers als deze in de openbare ruimte plaatsvinden.

Verleende vergunningen

Een overzicht van de meest actuele verleende drank- en horecavergunningen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.