Collecteren en verkopen

Lees voor

Als vereniging of stichting kunt u een collecte of een huis-aan-huis verkoopactie organiseren. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook wordt in de gemeente gecollecteerd door landelijke organisaties. Deze collectes staan in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Ons streven is om maximaal 1 landelijke en 1 plaatselijke collecte per kern per periode te laten houden. Om te voorkomen dat diverse collectes in dezelfde periode plaatsvinden, kunt u in overleg met de gemeente de juiste periode bepalen.

TIP: kijk eerst in het actuele overzicht van alle (landelijke en lokale) collecte- en huis-aan-huis verkoopvergunningen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.