Reclame maken

Lees voor

Reclame maken voor evenement kan onder andere door het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden langs de openbare weg. Deze borden kunnen zonder vergunning of melding worden geplaatst.

Regels

Voor de plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn wel specifieke beleidsregels vastgesteld. Het is belangrijk om deze vooraf goed te lezen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.