Reclame maken

Lees voor

Reclame maken voor evenement kan onder andere door het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden langs de openbare weg. Deze borden kunnen zonder vergunning of melding worden geplaatst.

Regels

Voor de plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn wel specifieke beleidsregels vastgesteld.

De belangrijkste uitgangspunten van deze regels zijn: 

  • Er is een stratenlijst samengesteld. Deze lijst is te vinden in het complete overzicht beleidsregels. Alleen rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.
  • Het is verboden sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten, in of op verkeersgeleiders, rondom bomen.
  • U mag maximaal 2 borden per kern, per evenement plaatsen. 
  • De borden mogen maximaal 3 weken worden geplaatst.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.